پروتز انگشت

untitled

پروتز انگشت برای افرادی که دارای این سطوح قطع عضو می باشند قابل استفاده می باشد.

۱-بند اول انگشت یا انگشتان

۲- بند اول و دوم انگشت یا انگشتان

برای افرادی که انگشت در آنها از انتها قطع شده است تعلیق پروتز یا بواسطه استفاده از چسب و یا به وسیله ایجاد فشار خلأ ناشی از حفره خالی موجود در پروتز صورت می گیرد.

جهت ساخت پروتز انگشت لازم است که فرد حداقل دو بار به مرکز  تولید تجهیزات ارتوپدی فنی R&R مرکز درمانی شرکت(کلینیک امید)  مراجعه نماید. در مراجعه اول اندازه گیری های لازم به عمل آمده، رنگ پوست فرد ساخته می شود و قالبگیری انگشت یا انگشتان سالم و آسیب دیده فرد انجام می شود. پس از طراحی و ساخت پروتزانگشت در مراجعه دوم پس از آموزش نحوه استفاده از پروتز انگشت، رنگ آمیزی نهایی به منظور مشخص نمودن جزییاتی چون ناحیه مفاصل و دور ناخن ها انجام می گیرد. جنس پروتز انگشت از سیلیکون که ماده ای انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سرما، گرما و شستشو می باشد است؛ و جنس ناخن آن اکریلیک بوده که از لحاظ سختی به ناخن طبیعی شباهت بسیار دارد.

پروتز انگشت را از مرکزتولید تجهیزات ارتوپدی فنی R&R مرکز درمانی شرکت(کلینیک امید) خریداری کنید.

-