ارتز هالوکس والگوس

Kn-81

یکی از ناهنجاری‌ های شایع پا، ‌هالوکس والگوس (hallux valgus ) یا انحراف  شست پا به خارج و سوارشدن انگشتان روی یکدیگر است. ایجاد استخوان‌ های زاید در قسمت داخلی شست و ناراحتی در هنگام پوشیدن کفش و در نهایت کاهش فعالیت شخص از عوارض آن می باشد.

علت

هالوکس والگوس در طول زمان ایجاد و تشدید می شود-

 صافی کف پا شایع ترین علت ایجاد این عارضه می باشد.

از بین رفتن قوس های کف پا باعث اختلال بیومکانیکی و فزایش فشار به مفصل شست می شود در نتیجه مفصل شست برجسته باعث ایجاد هالوکس والگوس می شود.

ایستادن های طولانی مدت و صافی کف پا اکتسابی

زمینه ارثی و ژنتیکی و هالوکس والگوس

بیماری های عصبی و عضلانی

آرتروز و یا نقرس

ارتز هالوکس والگوس

برای درمان این عارضه می‌توان از ارتز های مخصوص هالوکس والگوس استفاده کرد که استفاده از این ارتزها در درمان بسیار مفید است که بهترین و مناسب ترین ارتزهای  مخصوص درمان هالوکس‌ والگوس(انحراف شست پا ) در شرکت تولید تجهیزات ارتوپدی فنی  R&R  مرکز درمانی شرکت ( کلینیک امید)  با باترین کیفیت تولید و به فروش می رسد

برای آشنایی با ارتز انحراف شست پا بر روی لینک کلیک کنید
-