آمپوتاسیون‌ انگشت

369a

انگشتان پا از نظر شیوع آمپوتاسیون در بین اندام‌هاى بدن در صدر قرار دارند. بیش از دوسوم آمپوتاسیون‌ها در بیماران دیابتى انگشتان و قسمت جلوئى پا را دربر مى‌گیرد. اندیکاسیون‌ها شامل گانگرن، عفونت، زخم نوروپاتیک، و استئومیلیت محدود به بند میانى یا دیستال انگشت هستند. براى گانگرن خشک و غیرعفونى یک انگشت پا مى‌توان صبر کرد تا خود انگشت قطع شود (اتوآمپوتاسیون). در این فرآیند، اپى‌تلیالیزاسیون در زیر اسکار زخم رخ مى‌دهد، و انگشت پا خود به‌خود جدا مى‌شود و در دیستال‌ترین محل، قسمت باقى‌ماندهٔ تمیزى به‌جا مى‌گذارد.

موارد ممنوعیت آمپوتاسیون‌ انگشت شامل نامشخص‌بودن خط فاصل، عفونت در سطح متاتارسال، سرخى پوست وابسته به وضعیت، و ایسکمى بخش جلوئى پا هستند.

آمپوتاسیون‌ انگشت شعاعى یا گوه‌اى شامل برداشتن انگشت و سر متاتارسال مى‌شود؛ گاهی، مى‌توان دو انگشت مجاور را با این روش قطع کرد. خونرسانى خوب لازم است. مانند آمپوتاسیون انگشت، بدشکلى ایجادشده کم است و نیازى به پروتز نیست. آمپوتاسیون شعاعى انگشت بزرگ پا منجر به ناپایدارى در تحمل وزن و مشکلاتى در راه‌رفتن مى‌شود.

آمپوتاسیون ترانس‌متاتارسال

آمپوتاسیون‌هاى ترانس‌متاتارسال جلوى پا توانائى تحمل وزن را حفظ مى‌کنند. اندیکاسیون‌ اصلى گانگرن انگشتان متعدد پا یا انگشت بزرگ پا، با یا بدون عفونت بافت نرم یا استئومیلیت است. گانگرن باید از سطحى که بتوان آن را با آمپوتاسیون دوشعاعى (two Rat) درمان کرد، فراتر رفته باشد؛ نباید هیچ شواهدى از عفونت در حال گسترش در پا وجود داشته باشد؛ و پوست کف پا باید سالم باشد. بیمارانى که این معیارها را ندارند، نیاز به آمپوتاسیون بالاترى دارند.

برش جراحى آمپوتاسیون‌ انگشت یک زبانهٔ بزرگ از پوست کف پا ایجاد مى‌کند. در پشت پا زبانه‌اى وجود ندارد. استخوان‌هاى متاتارسال بریده مى‌شوند، و تاندون‌ها به پائین کشیده و در بالاترنین حد ممکن بریده مى‌شوند.

نتیجهٔ آمپوتاسیون‌ انگشت (ترانس‌متاتارسال) از نظر عملکرد پا عالى است.

روش آمپوتاسیون‌ انگشت

ممکن است در ابتدا به نظر برسد آمپوتاسیون‌ انگشت عمل جراحی ساده ایست ولی اینطور نیست. در این اعمال جراحی پزشک جراح باید به نکات بسیار مهمی توجه کند تا بیمار بعد از جراحی مشکل زیادی با باقیمانده اندام نداشته باشد و بتواند از اندام مصنوعی بهتر استفاده کند.

بعد از اینکه آمپوتاسیون‌ انگشت انجام شد باقیمانده اندام را استامپ Stump میگویند و قسمتی خالی از اندام مصنوعی که باقیمانده اندام در آن قرار گرفته و فیت میشود را سوکت Socket میگویند. عمل جراحی آمپوتاسیون‌ انگشت باید طوری انجام شود که :

استامپ درد نداشته باشد،

طول استامپ به اندازه کافی بلند باشد که اتصال آن با اندام مصنوعی به راحتی صورت گیرد،

دامنه حرکتی مفصل مجاور استامپ به اندازه کافی باشد

عضلات باقیمانده بعد از عمل جراحی در استامپ قدرت کافی را برای به حرکت درآوردن اندام مصنوعی داشته باشد

بعد از عمل جراحی ، استامپ عفونت نداشته باشد .

در عمل جراحی آمپوتاسیون‌ انگشت ، شکل استامپ طوری باشد که بتوان برای آن اندام مصنوعی مناسبی درست کرد.

 در شرکت تولید تجهیزات ارتوپدی فنی R&R مرکز درمانی شرکت(کلینیک امید) انواع بهترین و مناسب ترین ارتزها و پروتزهای درمانی با بالاترین کیفیت تولید و عرضه می شود

-