انواع آمپوتاسیون

545

آمپوتاسیون سایم

آمپوتاسیون سایم (Syme) نوعى روش اصلاح‌شدهٔ قطع مفصل (دیس‌آرتیکولاسیون) مچ پا است. تروما به بخش قدامى پا در صورت وجود خونرسانى خوب به پاشنه و مچ پا، اندیکاسیون اصلى عمل آمپوتاسیون سایم است. گسترش عفونت در فضاهاى پا، گانگرن بالشتک پاشنه، ایسکمى پیشرفتهٔ پا، و پاى نوروتروپیک در غیاب حس در پاشنه کنترااندیکاسیون‌هاى آمپوتاسیون سایم هستند.

آمپوتاسیون زیر زانو

آمپوتاسیون زیر زانو دومین آمپوتاسیون شایع براى بیمارى عروقى یا عفونت اندام تحتانى است. در ۱۰۰-۸۰% موارد مى‌توان انتظار ترمیم اولیه را داشت. اگر گانگرن یا زخم در سطح برش پیشنهادى پوستى وجود داشته باشد، اگر سکتهٔ مغزى سبب فلج اندام شده باشد، یا اگر جمع‌شدگى فلکسیونى شدید یا آرتریت زانو وجود داشته باشد، معمولاً آمپوتاسیون بالاى زانو توصیه مى‌شود.

در صورت وجود عفونت شدید، آمپوتاسیون گیوتینى دبریدمانى یا پیش از آمپوتاسیون قطعى زیر زانو اندیکاسیون دارد. این عمل آمپوتاسیون باعث حذف منبع اولیهٔ عفونت و پاک‌شدن مجارى لنفاوى پروگزیمال از باکترى‌ها مى‌شود، و به این ترتیب احتمال موفقیت آمپوتاسیون زیر زانوى قطعى را در آینده شدیداً افزایش مى‌دهد.

با استفاده از یک زبانهٔ خلفى دراز و به‌ کار بردن پوشش محکم که مى‌تواند براى راه‌انداختن زودهنگام بیمار با پروتزى قابل تنظیم و موقتى به‌کار رود، میزان موفقیت افزایش مى‌یابد. خونرسانى به زبانهٔ خلفى عموماً بهتر از خون‌دهى به زبانهٔ قدامى یا زبانه‌هاى ساژیتال است، چرا که سرخرگ‌هاى سورال از بالاى سرخرگ پوپلیته‌آل منشاء مى‌گیرند، ناحیه‌اى که اغلب دچار بیمارى نیست، حال آنکه سرخرگ‌هاى پوپلیته‌آل یا تیبیال دیستال‌تر - به‌ویژه در بیماران دیابتى - اغلب گرفتار هستند.

معمولاً در آمپوتاسیون‌هائى که براى بیمارى عروقى انجام مى‌شوند نیازى به درن نیست، چرا که خونریزى ناچیز است، ولى براى آمپوتاسیون‌هائى که براى تروما یا تومور انجام مى‌شوند، درن اغلب ضرورى است.

آمپوتاسیون‌ بالاى زانو

آمپوتاسیون بالاى زانو باید زمانى انجام شود که جریان خون براى ترمیم در سطحى پائین‌تر کافى نباشد؛ زمانى‌که بیمار به‌علت بیمارى ناتوان‌کنندهٔ دیگرى قادر به راه‌رفتن نباشد؛ یا زمانى‌که عفونت جدى مانع از آمپوتاسیون پائین‌تر شود.

آمپوتاسیون مفصل لگن

بیشتر بیماران دچار اختلالات عروقى را که نیاز به آمپوتاسیون در بالاى اندام تحتانى دارند مى‌توان به‌نحو موفقیت‌آمیزى با آمپوتاسیون بالاى زانو درمان کرد. قطع مفصل (دیس‌آرتیکولاسیون) لگن براى معدودى از بیماران دچار اختلالات عروقى نگاه داشته مى‌شود که در آنان آمپوتاسیون بالاى زانو با موفقیت همراه نباشد یا تومورهاى ران یا پائین فمور داشته باشند.

آمپوتاسیون نصف لگن (همى پلوکتومى)

آمپوتاسیون نصف لگن (همى‌پلوکتومی، آمپوتاسیون ربع پشتی، hindquarter amputation) براى بیماران دچار تومورهاى بدخیم اندام تحتانى یا لگن نگاه داشته مى‌شود که نتوان آنها را با جراحى‌هاى کوچکتر درمان کرد. جراحى کلاسیک شامل برداشتن تمام اندام تحتانى و قسمت‌هائى از استخوان بى‌نام است. اگر استخوان خاصره به‌طور کامل برداشته شود، جراحى را رادیکال مى‌گویند؛ در همى‌پلوکتومى محافظه‌کارانه، بخشى از استخوان خاصره که به ساکروم متصل است در جاى خود نگاه داشته مى‌شود. همى‌پلوکتومى داخلى عملى است که در آن استخوان بى‌نام و عضلات پیرامون آن برداشته مى‌شوند و اندام تحتانى حفظ مى‌شود.

در شرکت تولید تجهیزات ارتوپدی فنی R&R مرکز درمانی شرکت(کلینیک امید) انواع بهترین و مناسب ترین ارتزها و پروتزهای درمانی با بالاترین کیفیت تولید و عرضه می شود

-