واحد ارزیابی و غربالگری مدارس و مهد کودک ها

Fotolia_22090384_Subscripti

مقدمه

اختلالات اسکلتی- عضلانی در کودکان و نوجوانان عملاً ممکن است به صورت مادرزادی و یا در اثر عوامل محیطی مانند نحوه و شرایط خاص زندگی و یا آسیب دیدگی ها باشد و چنانچه به موقع تشخیص داده شوند به راحتی قابل درمان بوده و از بروز اختلالات بعدی در مفاصل دیگر جلوگیری به عمل می آورد. در اکثر مدارس دنیا به دلیل دسترسی آسان به جامعه کودک و نوجوان، سنجش و ارزیابی های اسکلتی- عضلانی به راحتی صورت گرفته و نتایج حاصل به والدین اطلاع داده می شود تا درصدد برطرف کردن آن برآیند. اختلالات شایعی نظیر انحرافات جانبی و قدامی ستون فقرات، خمیدگی های پشت، افتادگی شانه ها، راه رفتن غیر طبیعی، صافی کف پا، زانوی پرانتزی، کوتاهی اندام ها و... به راحتی در این مرحله قابل شناسایی و درمان می باشند.

اسکن کف پا

به کمک این سیستم کامپیوتری الگوی توزیع فشارهای کف پا سنجیده می شود و اختلالاتی نظیر صافی کف پا، گودی کف پا، چرخش مچ پا، اختلالات راه رفتن و تغییر شکل های کف پا شناسایی می گردد.

ColorFootScan

اسکن ستون فقرات

به کمک این سیستم انحرافات جانبی و قدامی ستون فقرات، گودی پشت، افتادگی شانه ها، و پوزیشن های عادتی بد ستون فقرات به دقت شناسایی می شود.

DSC00156

روش انجام سنجش در مدارس

تیم درمانی مرکز امید،مجهز به دستگاه‌های موردنیار به مدارس و مهدکودک اعزام شده و پس از معاینات بالینی  غربالگری توسط ابزارها برای هر فرد پرونده سلامت اسکلتی- عضلانی تشکیل می‌دهند. که این پرونده شامل شکلات احتمالی فرد،پرینت اسکن کف پا و ستون فقرات می‌باشد.مان معاینه هر فرد حدود یک ربع می‌باشد.ه همین دلیل می‌توان بسیاری از مراکز را با توجه به تعداد افراد مورد معاینه به سرعت غربال کرد.

به دلیل اهمیت تشخیص به هنگام در شناسایی بیمار‌ها و مشکلات  همچنین افزاریش سطح آگاهی مومی افراد در ابطه با بیماریهای اسکلتی- عضلانی و با توجه به تغییرات در سبک زندگی  وابستگی افراد به وسایل ارتباط جمعی و .... مرکز جامع توانبخشی امید غربالگری و افزایش سطح اطلاعات الدین در ارتباط با مشکلات اسکلتی-عضلانی را انجام می‌دهند.به همین منظور می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۵۸۶۸۶۹۸ در تماس باشید.

-