اسکن کامپیوتری

<img src=”https://orped.com/fa/wp-content/uploads/2013/11/ORC-CATALUGE.jpg” width=”620px” height=”877″></img>

کلینیک پا

پا یکی از ارگان ‌های بدن است که نقش اساسی در سلامت کل بدن دارد و در طول روز فشارها…

تست ۲

گروه توانبخشی امید در قالب مرکز جامع توانبخشی امید و موسسه فیزیوتراپی دکتر امیدظهور با همکاری اعضای گروه های مختلف…

تست ۱

گروه توانبخشی امید در قالب مرکز جامع توانبخشی امید و موسسه فیزیوتراپی دکتر امیدظهور با همکاری اعضای گروه های مختلف…

آزمایش ۲

دیسک گردن با افزایش سن افراد مبتلا به درد های ستون فقرات می شوند . گردن انسان شامل ۷ مهره است…
فهرست
مشاوره رایگان بگیرید
مشاوره در واتساپ