تست ۱

گروه توانبخشی امید در قالب مرکز جامع توانبخشی امید و موسسه فیزیوتراپی دکتر امیدظهور با همکاری اعضای گروه های مختلف…

آزمایش ۲

دیسک گردن با افزایش سن افراد مبتلا به درد های ستون فقرات می شوند . گردن انسان شامل ۷ مهره است…
فهرست
مشاوره رایگان مشاوره رایگان بگیرید