تصويري پيدا نشد

گودی کمر و رفع آن

در گودی کمر ، لگن به سمت جلوتر رفته و باعث بیرون زدگی ناحیه شکم شده است.این شکل ستون ...

تصويري پيدا نشد

علت خار پاشنه

پوشیدن کفش نامناسب در ایجاد درد پاشنه پا موثر است و باعث تحریک خار پاشنه می شود. این...

تصويري پيدا نشد

تشخیص قوز کمر

مهره های پشتی به طور طبیعی دارای یک انحنا می باشد و قوز کمر وقتی مطرح می شود که این ا...

تصويري پيدا نشد

صافی کف پا و درمان

اگر زمانی که فرد ایستاده است، پا دارای قوس طبیعی نباشد، آن فرد دارای صافی کف پا می ب...

تصويري پيدا نشد

صافی کف پای شدید

فاصله بین بخش داخلی کف پا با زمین، قوس کف پا نام دارد.کاهش ارتفاع این قوس را صافی کف ...