ارتز ستون فقرات

درمان اسکلیوز با بریس

درمان بیماران اسکولیوزی (انحراف ستون فقرات) با خطر پیشرفت انحنا را می توان با استفاده از بریس ستون فقرات ثابت…

بریس در درمان اسکولیوز

بهترین زمان جهت درمان اسکولیوز با بریس، زمانی است که هنوز بدن در حال رشد است. انواع بریس مورد استفاده…
فهرست
مشاوره رایگان مشاوره رایگان بگیرید