ارتز ستون فقرات

درمان اسکلیوز با بریس

درمان بیماران اسکولیوزی (انحراف ستون فقرات) با خطر پیشرفت انحنا را می توان با استفاده از بریس ستون فقرات ثابت…
فهرست
مشاوره رایگان بگیرید
مشاوره در واتساپ