انحراف جانبی ستون فقرات

کایفوزیس در دانش آموزان

در صورتی که کیف فقط توسط یک دست یا یک شانه حمل شود سبب انحراف ستون فقرات یا کایفوزیس می شود. با…

اسکولیوزیس

در صورتیکه تنه ی فردی را از پهلو نگاه کنیم ، بطور طبیعی در ناحیه ی کمر یک انحنا به…

انحراف ستون فقرات و تمرینات آن

انحراف ستون فقرات خمیدگی‌ بدون‌ درد ستون فقرات است که‌ گاهی‌ حالت‌ پیشرونده‌ داشته‌ و باعث‌ تغییر شکل قفسه‌ سینه‌…
فهرست
مشاوره رایگان مشاوره رایگان بگیرید