گودی کمر

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ستون فقرات انسان به طور طبیعی دارای قوس هایی می با...

کایفوز یا قوز پشتی

به انحنا بیش از اندازه مهره های پشتی کایفوز یا قوز گفته می شود. همانطور که در تصویر ...

تصويري پيدا نشد

صافی کف پا

وقتی گفته می شود صافی کف پا دارید که قوس سمت داخل کف پاها پهن شده باشد. دراین حالت هن...

تصويري پيدا نشد

گودی کمر زیاد

 در حالت  گودی کمر زیاد لگن به سمت جلو چرخش پیدا می‌کند و مفاصل ران اندکی خم می‌شو...

تصويري پيدا نشد

کف پای گود

  همچنانکه ارتفاع قوس طولی کف پا کاهش می یابد و باعث ایجاد ناهنجاری صافی کف پا می ...

مشاوره رایگان بگیرید