بیماری ها

انحراف مچ پا به خارج

درصد بسیاری از کودکان بعد از وزن گیری و ایستادن مستقل روی پاهای خود، دارای مچ پای چرخیده به سمت…

گودی کمر

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید ستون فقرات انسان به طور طبیعی دارای قوس هایی می باشد. قوس به…

زانوی پرانتزی

  خط وزن بدن و راستای استخوان ها با هم روی انرژی منتقله از بدن به زمین و همچنین شکل…

کایفوز یا قوز پشتی

به انحنا بیش از اندازه مهره های پشتی کایفوز یا قوز گفته می شود. همانطور که در تصویر می بینید…
فهرست
مشاوره رایگان مشاوره رایگان بگیرید