پروتز بالای زانو

یکی از مهمترین قسمتها در پروتز بالای زانو و روی زانو مفصل پروتز است. در پروتز بالای ...

زانوی ضربدری

زانوی ضربدری یا X-Leg  به حالتی گفته می شود که در وضعیت ایستاده در حالی که زانو ها به ی...

تصويري پيدا نشد

کفش دیابت

یکی از مهم ترین اقدامات در جهت پیشگیری از بروز پای دیابتی و محافطت اززخم پای دیابتی...

مشاوره رایگان بگیرید