زانوی ضربدری

ورزش زانوی ضربدری

در این عارضه خط زانو با ران و مچ پا در یک امتداد نیست. در وضعیت طیبعی اگر شخص زانوها را به…

درمان زانوی ضربدری

پای ضربدری عبارت است از انحنای غیر طبیعی ساق پاها که به فاصله زیاد میان پنجه پاها و مچ پاها…

روش درمان زانوی ضربدری

زانوی ضربدری یکی از انواع تغییر شکل‌های زاویه‌دار زانوست که در آن ران‌ها به هم نزدیک می‌شوند و قوزک‌های داخلی…

زانوی ضربدری چیست؟

آیا می‌دانید فرم و شکل طبیعی زانوها به ‌صورتی است که وقتی قوزک پاها کنار یکدیگر قرار گرفته‌است، نباید فاصله…

تعریف زانوی ضربدری

زانوی ضربدری  یکی ازانواع تغییر شکل های زاویه دار زانو می باشدکه دران کندیل های داخلی ران  به هم نزدیک …

علل و عوامل زانوی ضربدری

زانوی ضربدری به تغییر شکل زانو ها اطلاق می شود به صورتی که وقتی بیمار ایستاده است زانوها بهم چسبیده…

زانوی ضربدری و درمان آن

عوارض در عارضه  زانوی ضربدری  فاصله بین دو قوزک بین ۵-۷ سانتیمتر می شود و قسمت داخلی پاشنه کفش ساییده…
فهرست
مشاوره رایگان بگیرید