پای دیابتی

پا یکی از ارگان ‌های بدن است که نقش اساسی در سلامت کل بدن دارد و در طول روز فشارها و ...

تصويري پيدا نشد

تست سایز کفش دیابت

در بیماری دیابت  مراقبت نامناسب از پاها می تواند منجر به ظهور عوارض جدی در سلامت فر...

تصويري پيدا نشد

خصوصیات کفش دیابت

هنگام خرید یک کفش نباید این نکته را دور از نظر داشت که هیچ اندازه استانداردی برای ا...

مشاوره رایگان بگیرید