تصويري پيدا نشد

کلاب فوت یا پاچنبری

درپای کلاب فوت یا پاچنبری قسمت جلوی پا به سمت داخل و پایین چرخیده و پاشنه نیز به سمت...

تصويري پيدا نشد

کلاب فوت چیست

پای کلاب فوت (پاجنبری) یکی از شایع ترین دفورمیتی های پای اطفال می باشد. احتمال  این ...

تصويري پيدا نشد

پای کلاب فوت

پا چنبری یا پای (کلاب فوت ) نوعی بیماری مادرزادی است که در آن مچ پا به سمت پایین و کف ...

تصويري پيدا نشد

درمان پا چنبری

پا چنبری یک تغییر شکل مادرزادی است که از بدو تولد وجود دارد. در این بدشکلی پا، قسمت ...

تصويري پيدا نشد

کفش پای چنبری

برخی افراد برای رفع مشکلات پا، از رفتن نزد پزشک خودداری می‌کنند، این درحالی است که...

مشاوره رایگان بگیرید