تصويري پيدا نشد

کفی های طبی

آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که بنا به شغلی که دارید مجبورید در روز ۱۲ تا ۱...

تصويري پيدا نشد

علت خار پاشنه

پوشیدن کفش نامناسب در ایجاد درد پاشنه پا موثر است و باعث تحریک خار پاشنه می شود. این...

تصويري پيدا نشد

درمان کف پای گود

همچنانکه ارتفاع قوس طولی کف پا کاهش می یابد و باعث ایجاد ناهنجاری صافی کف پا  می شو...

تصويري پيدا نشد

خار پشت پاشنه پا

ﺩﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺳیای ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳیای ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮ...

تصويري پيدا نشد

علل خار پاشنه پا

دﺭ ﮐﻒ ﭘﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺳیای ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﺎﺳیای ﭘﻼﻧﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮئ...

مشاوره رایگان بگیرید