تصويري پيدا نشد

انحراف شست پا

اگر شست پایتان دچار انحراف است، ممکن است به انحراف شست (هالوکس والگوس) پا دچار شده ب...

تصويري پيدا نشد

ارتز هالوکس والگوس

یکی از ناهنجاری‌ های شایع پا، ‌هالوکس والگوس (hallux valgus ) یا انحراف  شست پا به خارج و ...

تصويري پيدا نشد

انحراف شست پا

انحراف شست پا به سمت داخل است.هالوکس والگوس معمولا با سابقه فامیلی همراه است ولی پ...

تصويري پيدا نشد

درمان مشکلات پا

هر فرد به‌ طور متوسط‌ روزانه‌ ده‌هزار قدم‌ برمی‌دارد، یعنی‌ سه‌ میلیون‌ قدم‌...

تصويري پيدا نشد

هالوکس والگوس

تغییرشکل انگشتان براساس شرایط اعصاب بیمار به وجودمی آید به عنوان مثال ابتلا به  شا...

مشاوره رایگان بگیرید