تصويري پيدا نشد

درمان خار پاشنه

خار پاشنه، خود را با درد می نمایاند. درد ناشی از این عارضه به صورت دردی مبهم است اما ...

مشکلات راه رفتن

در حالت طبیعی بچه ها در موقع ایستادن پنجه پای خود را مستقیم به طرف جلو میگیرند ولی د...

تصويري پيدا نشد

درمان مشکلات پا

هر فرد به‌ طور متوسط‌ روزانه‌ ده‌هزار قدم‌ برمی‌دارد، یعنی‌ سه‌ میلیون‌ قدم‌...

تصويري پيدا نشد

هالوکس والگوس

تغییرشکل انگشتان براساس شرایط اعصاب بیمار به وجودمی آید به عنوان مثال ابتلا به  شا...

مشاوره رایگان بگیرید