تصويري پيدا نشد

پد متاتارس کف پا

[sbu_post_image] درد و التهاب درقسمت سینه پا (Metatarsalgia) یکی از عوارض ناشی از تکرار ضربه و فشا...

تصويري پيدا نشد

پد خار پاشنه

[sbu_post_image] به طور کلی خار پاشنه، زایده ای استخوانی است که در استخوان پاشنه پدید می آی...

مشاوره رایگان بگیرید