تصويري پيدا نشد

تشخیص قوز کمر

مهره های پشتی به طور طبیعی دارای یک انحنا می باشد و قوز کمر وقتی مطرح می شود که این ا...

مشاوره رایگان بگیرید