خدمات ارتوپدی فنی
تصویر خالی

درمان زانوی پرانتزی

  یکی از  بیماری های شایع زانو در نوزادان زانوی ضربدری و زانو پرانتزی(قوس پا) میباشد. هنگامی که کودکی که دچار قوس پا است، می ایستد در حالی که پاهایش در کنار هم هستند، فضای مشخصی بین ساق پاها و زانوهای او وجود دارد. چنین چیزی می تواند ناشی از انحنای یک یا هر دو پا به […]...
زانوی پرانتزی
تصویر خالی

حرکات اصلاحی و درمان ژنوواروم (زانوی پرانتزی)

 پا پرانتزی ( ژنوواروم)  نوعی اختلال است در راستای طبیعی ساق پا که در آن زانوها از یکدیگر فاصله می گیرند و فرد مبتلا بر روی لبه خارجی پا راه می رود. حرکات اصلاحی مناسب زانوی پرانتزی( ژنوواروم) –  روی شکم بخوابید، مچ پا را به خارج چرخانده و زانو را راست کنید تا قسمت […]...
زانوی پرانتزی
تصویر خالی

دلایل پرانتزی شدن زانو

در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی که قوزک ها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نباید فاصله ای بین زانوها وجود داشته باشد.اگر به هر دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد، درحالی که قوزک ها به هم چسبیده اند منجر به پای پرانتزی(ژنوواروم)می گردد.به علت کمانی شدن پاها در این بیماری اصطلاح زانوی پرانتزی به […]...
مشاوره رایگان بگیرید