زانوی پرانتزی
تصویر خالی

رفع زانوی پرانتزی با تمرینات پیلاتس

 تمرینات پیلاتس به تقویت و افزاش سفتی عضلات پای شما کمک کرده و در کاهش مشکل مفید است .می توانید تمرینات پیلاتس زیر را برای رفع زانوی پرانتزی مورد استفاده قرار دهید. حرکت دست بالرین برای این حرکت بر روی پد چهار دست و پا قرار گیرید و دست و پای چپ را با چرخش […]...
مشاوره رایگان بگیرید