زانوی پرانتزی
تصویر خالی

زانوی پرانتزی در کودکان

تقریباً در همه بچه ها به درجات مختلف وجود دارد بطوری که اگر بچه زیر ۱۸ ماه زانوی پرانتزی نداشته باشد تا حدودی غیر طبیعی است. زانوی پرانتزی  نوزاد در بدو تولد به علت شکل قرار گرفتن وی در شکم مادر است. این وضعیت با رشد بچه کمتر شده بطوری که در سن ۱۸ ماهگی پاهای […]...
راه رفتن روی پنجه
تصویر خالی

راه رفتن طبیعی در کودکان

هر فرد بزرگسال در صورتی که صافی واضح در کف پا دارد و یا ساییدگی غیر قرینه در کفش خود مشاهده می نماید و پا دارای دردهای عضلانی مزمن می باشد. می بایست جهت معاینه و بررسی کف پای خود مراجعه نماید. در رابطه با اختلالات و ناهنجاری های کودکان بعد از ۲ سالگی با […]...
مشاوره رایگان بگیرید