زانوی پرانتزی
تصویر خالی

عوامل زانوی پرانتزی

در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی که قوزک ها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نباید فاصله ای بین زانوها وجود داشته باشد.اگر به هر دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد، درحالی که قوزک ها به هم چسبیده اند منجر به پای زانوی پرانتزی می گردد.به علت کمانی شدن پاها در این بیماری اصطلاح پرانتزی […]...
زانوی پرانتزی
تصویر خالی

علت های ایجاد زانوی پرانتزی

زانوی پرانتزی (geno varum یا bow leg) اختلالی است که در آن زانو ها به سمت خارج خم می شوند این اختلال در نوزادان و بچه هایی که تازه راه افتاده اند شایع است. بچه ها معمولا با وضعیت زانوی پرانتزی متولد می شوند که اغلب به علت وضعیتشان در رحم مادر است. در حالت […]...
مشاوره رایگان بگیرید