زانوی پرانتزی
تصویر خالی

عوارض‌ زانوی پرانتزی‌

علت شایعترین علت انحراف قسمت بالایی استخوان درشت نی است که به آن ژنو واروم Genu varum می گویند. در عارضه زانوی پرانتزی  تنه استخوان درشت نی به خط محوری بدن نزدیکتر می شود به عبارت دقیقتر هرچه از بالای استخوان درشت نی یا تیبیا به سمت پایین تر میاییم، می بینیم استخوان به خط […]...
مشاوره رایگان بگیرید