زانوی پرانتزی
تصویر خالی

زانوی پرانتزی در کودکان

تقریباً در همه بچه ها به درجات مختلف وجود دارد بطوری که اگر بچه زیر ۱۸ ماه زانوی پرانتزی نداشته باشد تا حدودی غیر طبیعی است. زانوی پرانتزی  نوزاد در بدو تولد به علت شکل قرار گرفتن وی در شکم مادر است. این وضعیت با رشد بچه کمتر شده بطوری که در سن ۱۸ ماهگی پاهای […]...
دسته‌بندی نشده
تصویر خالی

تشخیص پای پرانتزی با ارزیابی بیومکانیکال پا و درمان آن

[sbu_post_image] پای پرانتزی در نوزادان شایع است و بیشتر بعلت قرار گرفتن نامناسب پاها در رحم است و با ایستادن و راه افتادن کودک قوس پا کاهش مییابد. این حالت در بیشتر موارد تا دو سه سالگی بهبود میابد. در این زمان با ایستادن قوزک داخلی و زانوها بهم میچسبند. اما باقی ماندن این حالت […]...
مشاوره رایگان بگیرید