زانوی پرانتزی
تصویر خالی

اصلاح زانوی پرانتزی

در صورت ابتلا به  عارضه  زانوی پرانتزی باید به آن توجه کرد و با یک سری حرکات و تمرینات ورزشی می توان این عارضه را درمان کرد، زمانیکه شخص با پای جفت بایستد، قوزک داخلی هر دو پا و سطح داخلی زانوها با یکدیگر تماس دارند اما اگر این حالت تغییر کند و زانوها از یکدیگر فاصله […]...
مشاوره رایگان بگیرید