جراحی زیبایی گوش یکی ازجراحی هایی است که دررابطه با آن نظرات مختلفی وجوددارد.دراین جراحی هنر جراح بسیارمهم است وجراح باید این عمل را بارعایت ظرافت وباکمترین عیب انجام دهدوبه دلیل اینکه گوش باید به شکل طبیعی ساخته شود بسیارحساس است.

پروتز زیبایی گوش 1

آناتومی وساختمان گوش

به دلیل اینکه غضروف های طبیعی گوش بسیارنرم وانعطاف پذیرهستند هیچ جایگزین طبیعی برای استخوان گوش وجودنداردوپروتزهای ساختگی گوش قابل انعطاف وبه نرمی غضروف های طبیعی گوش نیستند.ساختار پروتز گوش ازغضروف های هلالی ومدپور ( Medpor) تشکیل شده است تا بتواند درمقابل فشار بافت های آسیب دیده ای که ازخم شدن ساختارگوش جلوگیری میکند ایستادگی کند.جراحی زیبایی گوش شامل دوروش است۱ –جراحی غضروف هلالی گوش ۲-جراحی مدپورگوش درادامه درمورد چگونگی انجام این دوروش وتفاوت های بین آنها توضیح داده خواهدشد.

پروتز چیست؟

یک پروتز کامل جایگزین استخوانچه گوش، وسیله‌ای است که به منظور بازسازی کامل عملکرد استخوانچه کاشته می‌شود و انتقال موج صدا را از پرده صماخ به گوش داخلی تسهیل می‌کند. این وسیله از موادی نظیر پلی تترا فلورو اتیلن، کامپوزیت پلی‌تترا فلـورواتیلـن و الیـاف کربن شیشه‌ای، پلی‌اتیلن متخلخل یا ترکیبی از مواد فوق تهیه می‌شود.

پروتزها یک شی مصنوعی هستند که به بدن بیمار پیوند زده میشود این پروتزها برای کسانی که دچارعارضه دربدن ویا فقدان بعضی ازاعضای بدن ازبدوتولدهستند استفاده میشود.پروتزهاممکن است برای مفصلهای داخلی مانندگوش وقلب مفصل های بیرونی مانند دندان مصنوعی ، لیمپ، فاسیوماکسیولاری ایمپلنت Faciomaxillaryimplants استفاده شود. پیوندخارجی پروتزها به شکل آمالگام amalgam (آلیاژجیوه باچندفلزدیگر)است که برای دندان های مصنوعی استفاده میشودوممکن است بوسیله باندهای چسبی ،گیره ، نگهدارنده ولیمپ ها ی مصنوعی به بدن متصل شوندویا به صورت مستقیم به استخوان ها پیوند زده میشود (مانند ایمپلنت اوسنتگریت osseointegrated) پروتربینی وگوش نمونه ای ازاین پروتزها هستند.زمانیکه گوش خودبه خود ترمیم نیافت بایدازروش قراردادن پروتزاستفاده کرد.
برای برقراری شنوایی چندین نوع پروتز وجود دارد که بسته به وضعیت گوش میانی استفاده می شوند.

۱- اگر استخوان رکابی چسبندگی داشته باشد از پروتز تفلون پیستون استفاده می شود.
۲- اگـر استخـوان رکـابـی و اینکـوس مشکـل داشتـه بـاشند از پروتز  TORPاستفاده می‌شود.
۳- اگر استخوان رکابی سالم باشد اما سایر استخوانچه ها مشکل داشته باشند از پروتزPORPاستفاده می شود.

جراحی های مربوط به کاشت پروتز، نقش سمعک را در داخل گوش میانی ایفا می‌کند. دو دسته مشکل بر سر راه استفاده از پروتز وجود دارد که یکی تهیه پروتز و دیگری فن‌آوری های لازم برای کاشت آن است.

پروتز زیبایی گوش 2

جراحی پروتز گوش

  این روش بدون عمل جراحی وتوسط متخصص زیبایی انجام میشود دراین روش پروتزآماده به گوش طبیعی بیمار وصل میشود جنس این پروتزها ازسلیکون  وقالب آن به شکل گوش طبیعی انسان است ورنگ آن هم هم رنگ پوست بیمار است اگر هردوگوش بیمار مشکل داشته باشد قالب گوش او ازروی قالب گوش والدینش ساخته میشود. پروتز گوش میتواند به وسیله چسب ، گیره ،منگنه وبا یک عمل جراحی به پوست پیوند زده شوند.

ازدست رفتن شنوایی بیمارونارضایتی بیمارازجراحی ترمیم گوش معمولا با جراحی لاله گوش همراه است. ترمیم نهایی گوش راجراحان برای تقارن گوش انجام میدهند با انجام این مرحله بیمارمیتواند احساس آرامش ورضایت بدست آورد.پروتزهای سفارشی گوش برای تناسب گوش باظاهر بیمار ساخته میشود.

روش کاشت پروتز گوش میانی درمان مناسبی برای آن دسته از افرادی است که به  کاهش شنوایی حسی-عصبی مبتلا هستند. تعداد زیادی از کسانی که کاهش شنوایی حسی-عصبی داشته اند و به شکل سنتی محکوم به کم شنوایی مادام‌العمر بوده اند، پس از این جراحی می‌توانند صداها را به شکل طبیعی بشنوند و در واقع با انجام این جراحی به زندگی عادی باز گردند.در این جراحی، پروتز شنوایی در پشت پرده گوش در داخل گوش میانی جاسازی شده و بخش دیگر آن که محل قرار دادن باطری است، در زیر پوست سر در پشت گوش بیمار کار گذاشته می شود که دوسیم از آن به استخوانچه های شنوایی متصل می شوند. این سیم ها یکی به استخوانچه اول و دیگری به استخوانچه سوم وصل شده و  پرده گوش  نیز نقش میکروفن را در شنوایی بازی می کند که باعث تقویت ارتعاش دریافتی در پرده گوش می شود.

در این جراحی به دلیل عدم وجود میکروفن صداهای زاید هم منتقل نمی شوند، بنابراین صدای دریافتی بلندتر و باکیفیت تر است تا جایی که می توان موفقیت بازگشت شنوایی بعد از انجام این جراحی را تا ۹۹ درصد برآورد کرد البته این روش هرگز جای شنوایی خدادادی را نمی‌گیرد.

دستگاه ایمپلنت پاستیم شامل چند قسمت است ، پردازشگر گفتار که پشت گوش و زیر پوست کاشته می شود و نیز دو سیم مربوط به آن که یکی حس کننده ارتعاشات صوتی است و روی مفصل بین استخوانچه چکشی و سندانی در حین عملی جراح با سیمان مخصوص بیولوژیک شده ، سیم دوم که حرکت دهنده است به استخوانچه رکابی متصل می شود.در حقیقـت به جای مسیر طبیعی شنوایی که انتقال صوت از طریق پرده تمیان به استخوانچه های اول ، دوم و سوم شنوایی است ، این مسیر تغییر کرده و از دستگاه پردازشگر گفتار عبور می کند تا این دستگاه صورت را تقویت و نیز اصوات زائد را فیلتر کند و سپس انرژی به اندازه مناسب را به گوش داخلی از طریق استخوانچه سوم شنوایی (استخوانچه رکابی) انتقال می دهد.همچنین این دستگاه شامل یک کنترل از راه دور است که می تواند قدرت دستگاه و در نتیجه شنوایی بیمار را کم یا زیاد کند. تکمه های خاصی روی کنترل از راه دور دستگاه تعبیه شده که با فشردن آن شنوایی بیمار متناسب با محیط وی تغییر می کند مثلا با فشار یک تکمه کنترل در محیط های شلوغ صداهای زمینه ای به میزان بیشتری فیلتر شده و در نتیجه شخص قادر خواهد بود صدای مخاطبش را بهتر بشنود.

ترمیم میکروتیا (microtia) بدون نیازبه عمل جراحی

این جراحی برای کسانی انجام میشوند که نمیخواهند بافت های گوششان دستکاری شودو معمولادراطراف بافت های گوش انجام میشود.امادرجراحی جایگزین کردن ایمپلنت اوسنتگریت (osseointegrated) تیتانیوم درجمجمه باید حتما بافت های طبیعی گوش برداشته شود.تعدادی ازمطالعات که درمراکزپزشکی انجام شده وبراساس پرسشنامه هایی که توسط بیماران پرشده  جراحی ترمیم میکروتیابه دلیل رضایت زیاد بیماران بیشترازروش های دیگر پشتیبانی میشود. درمراکزجراحی پلاستیک همه پزشکان درتمام روش های جراحی تخصص دارند وبستگی به انتخاب بیمار این روش ها انجام میشود.

وسایل نگهدارنده ایمپلنت ها مانندگیره وچسب درمیزان کیفیت جراحی بسیاراهمیت دارد. موارددیگری ازکیفیت استخوان وبافت های نرم گرفته تاسبک زندگی خصوصی افراد هم درانجام این جراحی موثراست.ما بابرخورداری ازیک تیم متخصص جراحی پلاستیک این روش راانجام میدهیم وبرای هربیمار متناسب باظاهراو پروتززیبایی گوش راقرارمیدهیم.برای کسانی هم که مایل نیستند بافتهای گوششان دستکاری شود روش جراحی را استفاده میکنیم که پروتزها دراطراف این بافت ها قراربگیرند.

پروتز زیبایی گوش 3

مزیت های جراحی

۱-یک جراحی مطلوب گوش میتواند باعث زیبایی وظاهرگوش شود

۲-اگر ازروش های چسباندن پروتزاستفاده شود هیچ جراحی نیازنیست ودرصورت استفاده از گیره یامنگنه برای اتصال پروتز فقط یک جراحی کوچک نیازاست.

ارزیابی های مانشان میدهد که بیمارانی که استخوان رابروی گوش خودپیوند زده اند بسیارازنظرزیبایی وظاهر راضی هستند اما مشکلات پوستی هم برای آنها بوجود آمده است ومشکلات بوجودآمده برمیزان رضایت آنها ازانجام عمل تاثیرگذاشته است این ارزیابی ها اطلاعات خاصی را دراختیاربیماران وجراحان ومراکزی که میخواهند جراحی ترمیم گوش را انجام دهند قرارمیدهد.

یکی از مزایای این پروتز که ارجحیت آن را نسبت به سمعک نشان می‌دهد این است که دستگاه ایمپلنت پاستیم به صورت کامل کاشته می‌شود و بیمار وجود این ایمپلنت شنوایی را در بدن خود احساس نمی‌کند. همچنین دستگاه فوق به هیچ وجه از بیرون توسط دیگران قابل مشاهده نیست.

همچنین در این روش صداهای  زمینه مزاحمی که در استفاده از سمعک مرتب شنیده می‌شوند وجود ندارد و فرد کم شنوا از کیفیت شنوایی بسیار خوب و طبیعی برخوردار می‌شود ضمن اینکه دیگر به راحتی می تواند با پروتز خود استحمام کند و به استخر برود، اعمالی که هنگام استفاده از سمعک امکان پذیر نیستند.

برتری دیگر پروتز این است که بر خلاف آنکه باطری سمعک های معمولی هر دو روز تا هفته ای یک بار باید تعویض شوند، زمان تعویض باطری این پروتز هر ۵ سال یک بار خواهد بود.کاشت پروتز روشی برای کم شنوایان بالای ۱۸ سال است که برای هر دو جنس زن و مـرد تفـاوتـی نداشته و قادر است تا کم‌شنوایی های در حد ۸۵ دسی بل را درمان کند.

پروتز زیبایی گوش 4

معایب جراحی

۱-ایجاد یک ناهماهنگی بین پوست طبیعی و پروتز

۲-رنگ پوست فرد نیمتواند با رنگ پروتزها متناسب شودبه دلیل اینکه پوست طبیعی افراد دچار تغییراتی مانندآفتاب سوختگی میشوند درحالیکه پروتزهای تغییررنگی نخواهندداشت.

۳-ممکن است به مرورزمان این پروتزازبین برود ودرمان آن توسط بیمه پوشش داده  نمیشود.

۴-پروتزها هرروز باید تمیزشوندوبیماران باید بداننداین پروتزقسمتی ازبدنشان نیست

۵-گوش های مصنوعی یاقراردادن پروتز، حسی را که با جراحی ترمیم گوش ایجادمیشودندارند.

نتایج

این مطالعات جنبه های متفاوتی ازرضایت بیماران را ارزیابی میکندوبافرستادن پرسشنامه برای بیماران ازآنها تقاضاداردکه میزان رضایت خودرا ازاین جراحی اعلام کنند.این پرسش نامه ها برای ۳۳ نفرازافرادی که درطول ۱۶ سال از پروتزگوش استفاده کرده اند واین جراحی را توسط متخصصین جراحی پلاستیک که انجام داده اندفرستاده شده است .دراین مطالعات مواردی راهم که یادداشت ها ی پزشکی داشت موردارزیابی قرارگرفت وازمیان این پرسش نامه هابه ۲۰ تا ازآنها توسط بیماران پاسخ داده شد.

میزان پاسخگویی بیماران ۶۱ درصد بود. بخش زیادی ازبیماران بااین جراحی اززیبایی خود وراحتی پروتزها راضی هستند.اگرچه میزان موافقت این افراد فقط درحد متوسط بود ویا دربرخی مواردمخالف این روش بودند. مخصوصا ازبین آنها ۱۵ نفرازمشکلات پوستی اطراف ناحیه پیوند پروتزشاکی بوده اند و۱۰ بیمارهم ازمشکلات پوستی مداومی که برایشان پیش آمده گزارش داده اند.زبرشدن بافت ها یکی ازمشکلات رایجی است که برای پوست پیش می آید(و۱۲ موردازآن شاکی بودند) عفونت های موضعی (۱۰ موردشاکی بودند)نکته جالبی که وجوددارد بیشتربیماران باتوجه به مشکلات پوستی که برایشان بوجود آمده امابازهم مایلند این جراحی را مجددا انجام دهند ویا به دیگران توصیه کنند.

مطالب مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
مشاوره رایگان مشاوره رایگان بگیرید